Od garaže dom: Stari prefabrikovani elementi poslužili za novi stambeni kompleks

Anđela Aleksić,  preuzeto sa www.gradnja.rs

Betonski elementi sa stare garaže u Švajcarskoj nisu bačeni na deponiju već su iskorišćeni za podizanje novog objekta koji je dobio veoma snažnu estetiku.

Evo pravog primera ponovne upotrebe materijala i prenamene objekata o kojoj će biti reči na konferenciji BuildUp 2023 koja se održava 7. novembra u Beogradu u organizaciji portala Gradnja.

Naime, arhitektonska praksa Parabase realizovala je u Bazelu projekat pod nazivom Elementa, u kome su ponovo iskorišćene komponente iz dekonstruisanog objekta, pretvarajući nekadašnje stubove i podne ploče u zidne i fasadne elemente.

Projekat odabran je kao pobednički na otvorenom konkursu, gde je međunarodni žiri rešenje studija izdvojio zbog njegove snažne estetike kombinovane sa ponovnom, kreativnom upotrebom prefabrikovanih betonskih elemenata.

Prilagodljiva ponovna upotreba jedna je tema BuildUp konferencije portala Gradnja; Foto: Parabase

Pristupačni stanovi za 650 ljudi

Stambeni kompleks smešten je u Valkevegu, jednom od najvećih razvojnih područja Kantona Bazel, a deo je planiranog stambenog programa 1000+, koji uključuje pristupačne stanove za 650 ljudi, kao i izgradnju osnovne škole i vrtića.

U ovoj prvoj fazi razvoja planirano je da se izgradi 150 novih stanova do 2025. godine, dok će u drugoj fazi kanton nastaviti sa izgradnjom još oko 120 pristupačnih stanova, zajedno sa integrisanim migracionim centrom, do 2026. godine.

Stara garaža; Foto: Parabase

Prema rečima arhitekata, ova strategija štedi oko 1.000.000 kilograma emisije CO2 u razvoju projekta.

Najkarakterističniji element projekta je ponovna upotreba betonskih elemenata, što je strategija koja je prvi put u ovom obimu upotrebljena u Švajcarskoj. Ovaj potez smanjuje potrebu za novim materijalima i štedi „sivu energiju“.

Primenjeni elementi na projektu potiču od dekonstruisane garaže Lisbihel i korišćeni su i kao konstruktivni elementi, ali i za formiranje fasade. Prema rečima arhitekata, ova strategija štedi oko 1.000.000 kilograma emisije CO2 u razvoju projekta.

Osim nastojanja da se sačuvaju postojeći materijali, čitav kompleks će imati grejanje bez upotrebe fosilnih goriva, a planirano je da se najveći deo potrebne energije proizvodi preko sopstvenih fotonaponskih sistema.

Model buduće zgrade; Courtesy of PARABASE

Tema od sve veće važnosti

Prilagodljiva ponovna upotreba je tema od sve veće važnosti u svetu arhitekture, jer je ona predstavlja održiviju alternativu u stvaranju novih struktura, a istovremeno se čuva i regeneriše kulturno nasleđe lokaliteta.

Smer ponovne upotrebe može ići u različitim obimima, gde se koriste čitave zgrade ili specifični građevinski materijali, a kakva su iskustva na ovakvim projektima stekli naši inženjeri, saznaćete u utorak, 7. novembra, na konferenciji BuildUp 2023 u organizaciji portala Gradnja.

Grafički prilozi

Situacioni plan (courtesy of PARABASE)
Osnova partera (courtesy of PARABASE)
Courtesy of PARABASE